BOTANICKÁ ZAHRADA

studie 2020

klient: Botanická zahrada Teplice

Teplická botanická zahrada je nádherná. Za svou koncepci vděčí  MGR. Haagerovi. Především velký tropický skleník je špičkový. Zahrada se chce více otevřít veřejnosti, propojit se s okolím, nabídnout nové výstavní plochy , nabídnout edukaci i volnočasový pobyt všem generacím. Studie chce doplnit stávající kvality úpravou dnes nepřístupných  ploch ... do svahu jsou zasazeny nové pavilony a na vrcholu kopce lze propojit zahradu s pohádkovým lesem v Janáčkových sadech. Nový bude hlavní vstup i návštěvnické centrum. Obsah ploch a pavilonů bude samozřejmě vytvořen odborníky z botanické zahrady!!


Botanická zahrada Teplice, ulice Josefa Suka