LIDÉ

O NÁS _________________________________________________________________

Jsme rodinný architektonický ateliér založený v roce 1991 v Teplicích. Od roku 1992 je kancelář společností s ručením omezeným.

Navrhujeme domy všech typologií, urbanismus, interiéry, firemní design. Začínáme konceptem a končíme autorským dozorem. Poskytujeme poradenství v oboru.

Pracujeme zejména na teritoriu města Teplice, ale jsme schopni realizovat zakázku kdekoliv. V přístupu ke klientům klademe důraz na profesionalitu, vzájemnou důvěru a etiku.

Při návrhování preferujeme jednoduchost, racionalitu, funkci, estetiku a kontext. Nevyhýbáme se kontroverzním úlohám a návrhům provokujících řešení pokud jsme přesvědčení, že jsou správná. Neodmítáme banální úlohy a konzervativní řešení pokud jsme přesvědčení, že jsou správná.

 • ING.ARCH. PETR SEDLÁČEK /1967/
 • FA ČVUT /1990/
 • autorizovaný architekt ČKA č.02136
 • architekt senior, jednatel
 • ING.ARCH. MILAN MÍŠEK /1936/
 • FAPS ČVUT /1960/
 • autorizovaný architekt ČKA č.0076
 • architekt senior
 • ING.ARCH.MONIKA SEDLÁČKOVÁ /1966/
 • FA ČVUT /1990/
 • architekt 
 • jednatel


> BC. HANA SEDLÁČKOVÁ

>FUD UJEP

>externí pracovník/stáž