DŮM D_NA KMOCHOVĚ CESTĚ

studie_2014

To místo je z lázeňského parku dobře vidět. Na hraně Janáčkových sadů. Z toho místa je na město dobře vidět. Hledáme řešení pro soukromí mladé rodiny. Prostá skladba hranolů přimknutá ke kamenné zdi současně tvořící hranici pozemku. Zahrady v zahradě. Clony horkému, letnímu slunci Bílá.

Kmochova cesta, Teplice