HADÍ LÁZNĚ 2017_1

studie 2017

klient: Treinvest, Teplice

Po neuspěchu s konzervativní variantou následuje opět nové řešení. Funkce lázeňské léčebny samozřejmě jako báze zůstává!. Tentokrát je stávající objekt plně...plně restaurován bez jakýchkoliv dispozičních, materiálových, tvarových zásahů..bez jakéhokoliv bourání. Do parku , kde byla v minulosti vždy "dvorní" neatraktivní provozní fasáda je přistavěno nové křídlo v soudobém designu s odkazy na "hadí"kůži.....asi je to poněkud kontroverzní, ale už nevíme jak dál....... neschváleno!!

Teplice, park Čs.armády, ulice u Hadích lázní