HADÍ LÁZNĚ

studie 2009_2016

Návrat do zase více zchátralé a hluboce spící ikony lázeňských Teplic. Investor hodlá obnovit a rozšířit původní lázeňskou léčebnou funkci. Architekt hodlá obnovit klasicistní kompozici ve dvouosé symetrii. Znovu otevřít jižní a nově dostavět severní kolonádu. Přístup k designování domu je velmi konzervativní. Pouze nedochovaný interiér bude přizspůsoben současným požadavkům léčby, která jediná do tohoto "místa",domu patří. Prvotní je, aby dům byl zachráněn a opět získal svou ztracenou vizuální dominanci v této části parku.

Teplice_park Čs.armády,ulice u Hadích lázní