HOTEL HILTON

studie 2020

klient JTH Group a.s.

Hotelová síť Hilton se snaží v posledních letech expandovat do menších měst, a tak rozšířit své působení. Teplice mají být po Praze druhým městem, kde bude tato značka působit. Řešené území počítá s demolicí starší budovy Telecomu, která je již dlouhodobě nevyužívaná a v současné době snižuje kvalitu a vzhled náměstí. Návržený tvar hotelu na obdelníkovém půdoryse přinese uzavření náměstí a oddělení tak centra města od frekventované ulice Alejní. Krytý parter je řešen členěnou fasádou a nabídne prostory jak pro hotel (recepce, konferenční sál, bazén), tak i pro návštěvníky náměstí. Studie se snaží respektovat okolní historickou zástavbu a dodržuje výšku hlavní římsy s okolními budovami. Dominantou místa se vedle radnice stane desetipatrová věž ubytování.

Stavba se stala kontroverzním tématem mnoha diskuzí. Řeší se její velikost, která konkuruje Radnici města. Předmětem diskuze je i desetipodlažní věž, která mění měřítko historického náměstí. Přes její estetickou stránku mají lidé obavy i o míru využitelnosti takových prostorů. Vizí architekta je vždy přínos pro místo, ve kterém působí,  zvelebování veřejných prostorů a posouvání se dopředu. Teplice jsou již odedávna městem prestižním, místem s bohatou historií a renomé. Není však žádoucí zůstat zahleděni pouze do historie, je důležité jí  poznat, poučit se z ní, a poté aplikovat toto vědomí na činnosti namířené do budoucnosti. Přesně to je cílem tohoto návrhu. 

Náměstí Svobody Teplice 41501