OBYTNÁ SKUPINA NA HALDÁCH

urbanistická studie_2013

Zastavovací studie na severní "periferii" města definuje podmínky stavby rodinných domů v místech kde v minulosti probíhala hlubinná těžba uhlí. Atraktivita lokality by mohla vyvážit problematiku zakládání na poddolovaném území. Mírně svažitý pozemek je zastavěn tkz, rostoucími, přízemními domy. Jejich řešení zajišťuje soukromí i při poměrně blízkém sousedství. 

Na haldách, Emilie Dvořákové, Teplice