PRO LÁZNĚ TEPLICE

2012___2016

Začali jsme rozsáhlou rekonstukcí balneoprovozů a vstupních prostor Nových lázní včetně lobby baru. Následovala rekonstrukce apartmánů v LD Jirásek, sanatoriu Beethoven a Kamenných lázních. Pokračujeme dostavbou kuchyně restaurantu Beethoven.....