ÚŘEDNÍ DŮM_2.0

studie 2020

klient: HIT INVEST s.r.o.

Návrat k nešťastnému domu v ulici U zámku, který se snad stane "štastným" a dojde k jeho záchraně. Od původní razantní a dost možná předimenzované a kontroverzní variantě jdeme k podstatně skromnějšímu a kontextuálnějšímu návrhu. Na základě oboustranně pozitivní spolupráce s památkáři bude dům důsledně rekonstruován ve všech podstatných dochovaných částech. Uliční průčelí bude novodobých zásahů prosto s vyjímkou střešních vykýřů. Dvorní, dnes téměř neexistující fasáda bude doplněna dostavbami křídel se štíty v soudobém designu a materiálech.

Dům bude obytný včetně podkroví. Pouze v parteru budou drobné komerční prostory. Dvůr poslouží pro parkování residentů. V budoucnu se uvažuje i s dostavbou parcely v ulici U Bílinské brány

ulice U zámku, Teplice, tkz. Úřední dům