VILA BIRNBAUM

studie,projekt_2009

Projekt postupné revitalizace secesní vily z konce 19. století navrhuje obnovu léta chátrajícího významného památkově chráněného domu. Očištění od nevhodných zásahů, modernizace infrastruktury a nový prostorový a provozní koncept využití objektu pro potřeby administrativního sídla při zachování všech cenných prvků a detailů....

ulice Lipová, Teplice