VINAŘSTVÍ POD RADOBÝLEM

studie 2012_2016

Nádherná lokalita pod svahem vrchu Radobýl. Kulisa pro příběh vína. Na místě zbořeniště vesnického domu vznikne dostavbou do svahu vinařský závod. Poloha a hmotové řešení umožní přirozené gravitační zpracování hroznů. Architektura domu reaguje na kontext a zároveň nezakrývá svůj účel. Výrazně podélná dvoupodlažní stavba je opřena do úpatí svahu.