ZAHRADNÍ DŮM

Studie 2020

klient: Statutární město Teplice

Zahradní dům je památkově chráněný solitérní dům vystavěný na hraně Zámecké zahrady. Původně kratochvilný altán šlechy se po peripetiích různého využití stal koncertním sálem filharmonie a zároveň městskou galerií. A zde nastává malý problém....výstavní prostory jsou v patře , přístupné pouze po schodišti. Vlastní dům je vzhledem k vyššímu soklu pro handicapované návštěvníky též "not friendly". Hledáme soulad mezi potřebami funkce a požadavky památkářů. Snad jsme je nalezli v kamenné rampě a osobnímu výtahu v rekonstruovaném schodišti....,,,,,,,,,,,,,,,,,

Teplice, U zámku, Zahradní dům