BYTOVÝ DŮM "BAŤA"

klient: JTH byty s.r.o. Teplice

studie 2019

Ten dům z první republiky měl a má pohnutý osud....teď čeká na demolici...hlinitan v betonu není dobrá přísada pro únosnost konstrukce. Zkusíme být alespoň stejně odvážní jako jeho stavitelé před sto lety. Zase budeme vyčnívat a provokovat, ale byty by zde mohli být dobré. Každé město si zaslouží alespoň jednu "baťovskou" fasádu s bílou horizontálou a velkými tabulemi skla............................

ulice U Císařských lázní, Teplice