PARKHOUSE ALEJNÍ

Studie 2021

klient: Statutární město Teplice

Na místě stávajícího parkoviště bude realizován více podlažní parkovací dům o kapacitě cca 400 míst. Ve studii je prověřena i možnost vestavby sportovní haly jako doplnění blízké sprotovní a školské zóny.  Bonusem by bylo přímé napojení parkingu na průtah městem........Objekt by vytvořil nároží ulic a pohledově upozadil výškové soliterní bytové domy.

Teplice, Alejní_Čs. dobrovolců