DOMOV ALZHEIMER_KONVERZE TOVÁRNY

klient:soukromá osoba

studie: 2019

Původně pekárna , později přestavěná na továrnu na nerezové výrobky...čeká na novou funkci. Pokud to dopadne ...bude zde domov se speciálním režimem pro osoby s Alzeimerem. Přibude dostavba, otevření fasád, zasklení atria a zelená pobytová / chráněná střecha /. Charakter industriální stavby bude zachován a v některých detailech i podpořen.....přesto zde může být dobré bydlení...přibudou zahrádky...restaurace a další služby

ulice Jugoslávská, Teplice