HALA TEPLICKÉ RADNICE

studie 2021

klient: Město Teplice

Radnice rsp. Magistrát  má být jedna z nejreprezentativnějších budov ve městě. Důležitý je jak její exteriér tak i interiér. Obzvláště pak prostory bezprostředně před a po vstupu by měly okamžitě zapůsobit. O takovou proměnu teplické radnice tato studie usiluje. Stávající vstupní hala je dnes pouze jakýmsi průchodem. Bezbariérový přístup je řešen jen formálně. Rekonstrukcí projdou prostory haly a podatelny. Hala bude nově uspořádána tak, aby byla posílena reprezentativnost hlavního schodiště. Studie pracuje i s prostorem před radnicí. Zde vznikne odpočinkový prostor na úkor parkoviště. Ulice bude předlážděna. Nový bezbariérový vstup do podatelny  a Czech Pointu vznikne z ulice U Radnice a to z prostoru před schodištěm do sousední budovy spořitelny. Současný vstup bude zachován jako hlavní, reprezentativní. Radnišní rampa bude doplněna stromy, lavičkami a pietou tramvajové trati.


ulice U Radnice Teplice 41501