ROSTOUCÍ DŮM

studie 2015

Pro urbanistickou studii zástavby na poddolovaném území jsme navrhli "lehké" přízemní domy na desce s možností postupného růstu nebo použití vývojové velikostní řady na čtvercové základně. Minimalistický koncept jako protiváha těžkým přezdobeným "dortíkům" na perifeiích měst. Zároveň mohou stát velmi blízko sebe, aniž by bylo narušeno soukromí rezidentů

kdekoliv